Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της ΕΕ με την οποία τροποποιήθηκε το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) - Τομέας Μεταφορών: Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 CEF Transport 2017 Blending Call - General Envelope.

Συνολικός Π/Υ: 1.000.000.000 €

Οι προτάσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν στην ΕΕ θα αφορούν μόνο σε έργα (όχι μελέτες και θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. €.

Η παρούσα Πρόσκληση θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί. Οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων καθώς και των μεταφράσεων αυτών (όπου απαιτείται) που αντιστοιχούν στους 2 κύκλους της πρότασης είναι οριστικές.

Υποβολή Προτάσεων:

  • 1ος κύκλος: 14/07/2017 (17:00 ώρα Βρυξελλών)
  • 2ος κύκλος: 30/11/2017 (17:00 ώρα Βρυξελλών)

Υποβολή μεταφρασμένων Προτάσεων (όπου ισχύει):

  • 1ος κύκλος: 22/07/2017
  • 2oς κύκλος: 7/12/2017

Πληροφορίες:

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ όπου είναι αναρτημένος και ο σχετικός Οδηγός (Guide of Applicants).

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΣΕ, Νίκης 10, 6ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος, 105 63 Αθήνα.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση Blending Call 2017 (3,03 Mb)

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.