Ο «Μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη /Connecting Europe Facility» (CEF) αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομής σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις της CEF καλύπτουν τους ελλείποντες κρίκους των ενεργειακών, μεταφορικών και ψηφιακών κορμών της Ευρώπης.

 

Το πρόγραμμα προσφέρει ωφελήματα προς τους πολίτες, όλων των κρατών/μελών, καθιστώντας τα ταξίδια ευκολότερα και πιο βιώσιμα (CEF Transport), ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επιτρέποντας παράλληλα ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CEF Energy) και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών (CEF Telecom).

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (CEF Telecom) αποτελεί θεμελιώδες μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών, με την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Service Infrastructures – DSI) και ευρυζωνικών δικτύων. Τα υποστηριζόμενα έργα θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων ψηφιακών υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την ψηφιακή ενιαία αγορά (Digital Single Market).

Αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα συμβάλλουν:

  • Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
  • Στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δικτύων
  • Στην πρόσβαση στα πρόσβαση αυτά, υποστηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς

O σκοπός του προγράμματος CEF Telecom, είναι η ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των κρατικών και του ευρύτερου δημοσίου τομέα υπηρεσιών, τόσο μεταξύ της ιδίας χώρας, όσο και μεταξύ άλλων κρατών-μελών αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε 29,940 δις €. Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε 33,710 δις €.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.