Προϋπολογισμός: 40.000 € ευρώ

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:
7/10/2016, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00μμ

Τόπος υποβολής προσφοράς:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά, 5ος όροφος, ΤΚ 185 10, Τηλ:.210 4064413, Fax 210 4614327

Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού στα Σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη Διαγωνισμού (845 Kb)

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.