Σχετικά με τον Δεύτερο Κύκλο Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) "Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 – CEF Transport 2017 Blending Call – General Envelope",
ανακοινώθηκε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο κύκλων της Πρόσκλησης αυξήθηκε σε €1.350.000.000 (από 1 δις που ήταν αρχικά).

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που εμπεριέχονται στο Διορθωτικό Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα Σχετικά αρχεία.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου Κύκλου της Πρόσκλησης, βάσει της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Coordination Committee) στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2017, έχουν εγκριθεί συνολικά 65 προτάσεις και η προτεινόμενη χρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ ανέρχεται σε €1.019.749.993, που κατανέμονται στους θεματικούς στόχους και προτεραιότητες της πρόσκλησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παραμένει η 12η Απριλίου 2018 και ώρα Βρυξελλών 17:00 μμ.

Για τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων, παρακαλούμε δείτε το έγγραφο 2η Πρόσκληση Blending Call (13/11/2017) στα Σχετικά αρχεία.

Επίσης, σε ότι αφορά στο γενικό πλαίσιο, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΔΕΔ και του CEF, τη διαχείριση του Μηχανισμού CEF, την επιλογή των προτάσεων καθώς και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση, δείτε το έγγραφο Πρόσκληση Blending Call 2017 (20/04/2017) στα Σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία

2η Πρόσκληση Blending Call - Νέος προϋπολογισμός (4,56 Mb)

CEF 2017 Blending Call, First cut-off – Proposal for the selection of projects (16,6 Mb)

Διορθωτικό (Corrigendum) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19.10.2017/C 351/21) (192 Kb)

Αναφορά του Διορθωτικού στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (19.10.2017/C 351/21) (344 Kb)

Διορθωτικό Νο 2 (Corrigendum) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8.11.2017/C 376/7) (220 Kb)

Αναφορά του Διορθωτικού Νο 2 στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (8.11.2017/C 376/7) (336 Kb)

2η Πρόσκληση Blending Call 2017 (200 Kb)

Πρόσκληση Blending Call 2017 (3,03 Mb)

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.