Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027  για τον Ψηφιακό Τομέα.

   Σε σύνολο 69 προτάσεων που υπεβλήθησαν, επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση 42 έργα ύψους προϋπολογισμού έως 260 εκατομμυρίων ευρώ.  Στον κατάλογο των έργων που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση, συγκαταλέγονται από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος 2 έργα με μέγιστη χρηματοδοτική κάλυψη 12,7 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF 2.

 

   Αναλυτικότερα στην πρώτη δράση «5G-TERRA: 5G Infrastructure and Services for Public Interest and Social Inclusion», συμμετέχουν 4 φορείς υλοποίησης από την Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι να επεκταθεί το δίκτυο 5G της COSMOTE (από άποψη κατασκευής, διαμόρφωσης και σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο) με σχεδόν 50 νέους σταθμούς βάσης 5G, για την παροχή υπηρεσιών υψηλής χωρητικότητας, μειωμένης καθυστέρησης και υψηλής αξιοπιστίας κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές που έως και σήμερα ήταν χαμηλής προτεραιότητας, αγροτικές, και αραιοκατοικημένες. 

   Στόχος επίσης είναι να ενεργοποιηθούν και προηγμένες υπηρεσίες (SGI) στον τομέα της Υγείας, όπως η τηλεϊατρική, αξιοποιώντας τη νέα υποδομή 5G RAN.

   Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου είναι 36 μήνες και η συνολική επιλέξιμη Δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 6.597.000€, που κατανέμεται σε 4.947.750€ (75%) κοινοτική συνδρομή και 1.649.250 € ιδίους πόρους.

 

   Όσον αφορά την δεύτερη δράση «SEA-SPINE: High-speed Submarine Backbone for islands of the Aegean Sea», συμμετέχουν 3 φορείς υλοποίησης από την Ελλάδα.

   Σκοπός του έργου «SEA-SPINE» είναι η κατασκευή επτά (7) νέων υποθαλάσσιων ζεύξεων οπτικών ινών στο Αιγαίο.    

   Οι νέες υποθαλάσσιες συνδέσεις αφορούν έντεκα (11) ελληνικά νησιά, και συγκεκριμένα Αμοργό, Αστυπάλαια, Κω, Σίφνο, Φολέγανδρο, Εύβοια, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Θάσο και Σκύρο.

   Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου είναι 36 μήνες και η συνολική επιλέξιμη Δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 24.394.000€, που κατανέμεται σε 7.776.900€ (30%) κοινοτική συνδρομή και 16.617.100€ ιδίους πόρους.

   Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υπογραφή των Συμφώνων Χορήγησης Οικονομικής Συνδρομής.

 

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.