Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 8 Νοεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Ενέργειας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, διοργάνωσε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα CEF Energy Info Day 2022 on the call for proposals for Cross-border Renewable Energy Projects, από την οποία παρατίθεται οι ακόλουθες παρουσιάσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000 €.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 Σχετικά αρχεία: 

 Πηγή Ε.Ε: https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-cross-border-renewable-energy-projects-works-studies_en

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.