Με την αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της Υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και

-   CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

    Για τον λόγο αυτό η ΕΥΣΣΑΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 90895/05-10-2023 επιστολή με θέμα: «Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 για την περίοδο 2021-2023 – Τομέας Μεταφορών», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 

   Σχετικά Έγγραφα:

   -      Η με αρ. πρωτ. 90895/05-10-2023 επιστολή της ΕΥΣΣΑΕ αναφορικά με την Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

   -      Η με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της ΕΥΣΕ.

   -      Το από 19-7-2023 επικαιροποιημένο τεύχος (ver 3.0) “CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion Envelope” (CEF-T-2021-AFIFCOEN)

   -     Το από 19-7-2023 επικαιροποιημένο τεύχος (ver 3.0) “CEF 2 Transport- Alternative Fuels Infrastructure Facility – General Envelope” (CEF-T-2021-AFIFGEN)

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.