Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 12 Οκτωβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Ψηφιακού Τομέα ενημέρωσε ότι η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADEA, διοργάνωσε την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα CEF Digital Virtual Info Day 2022 on the second call for proposals, από την οποία παρατίθενται οι Παρουσιάσεις για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ο ακόλουθος σύνδεσμος για παρακολούθηση :

https://webcast.ec.europa.eu/cef-digital-info-day-call-for-proposals-2

 

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 

Πηγή Ε.Ε: https://hadea.ec.europa.eu/news_en?f%5B0%5D=programmes_programme%3A13

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.