Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 20 Σεπτεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Ενέργειας ενημερώνει ότι: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, διοργανώνει την Δευτέρα  10 Οκτωβρίου 2022 και ώρες διεξαγωγής από 9:30 πμ έως 13:00μμ (ώρα Βρυξελλών), ενημερωτική ημερίδα CEF Energy Info Day 2022 on the call for proposals for Preparatory studies for Cross-border Rewewable Energy Projects.

Η  Πρόσκληση υποστηρίζει τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων στην εκλογή της καλύτερης ιδέας έργου και στη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας. Επιτρέπει την υποστήριξη έργων, προτού συμπεριληφθούν στον κατάλογο έργων του ΑΠΕ, εστιάζοντας ειδικά στη διασυνοριακή συνεργασία για τη βελτιστοποίηση των εθνικών προσπαθειών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.