Πρόσκληση για Προπαρασκευαστικές Μελέτες

 

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη στήριξη προπαρασκευαστικών μελετών για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πριν αυτά συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Ένωσης (CB RES projects) στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2). Η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00 μμ, ώρα Βρυξελλών.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

 Ειδικότερα, η Πρόσκληση επιτρέπει την επιχορήγηση  τόσο κρατών μελών της Ε.Ε όσο και των ιδιωτών φορέων υλοποίησης έργων, προκειμένου να προωθηθούν σχέδια συνεργασίας και να δημιουργηθεί δυναμική μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με απώτερο στόχο τη δημιουργία δεξαμενής διασυνοριακών έργων ΑΠΕ.

  Μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης η CINEA  διοργανώνει την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 διαδικτυακή ημερίδα, όπου θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης και θα παρασχεθούν στους ενδιαφερόμενους πολύτιμες συμβουλές στη σύνταξη μιας επιτυχημένης πρότασης.

  Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2023-cef-energy-virtual-info-day-call-proposals-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-2023-10-05_en

   Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) θα προβεί στην έκδοση εγκυκλίου με πλήρεις κατευθύνσεις στο προσεχές διάστημα.

ΠηγήEuropean Commission

 

 

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.