Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και του Σχεδιασμού  (ΕΥΣΣΑΕ) έχοντας εκδώσει το με αρ.πρωτ. 14253/15-02-2023 έγγραφο της με θέμα “ Ψηφιακός Τομέας CEF 2: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility)”, ενημερώνει για την  παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε., τη διαδικασία και τα αντίστοιχα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα της πρόσκλησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 113701/25-11-2022 (Ο.Ε. 13-01-2023) επιστολής μας σχετικά με τις προσκλήσεις που εξέδωσε η Ε.Ε. ”CEF Digital Calls 2022” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού CEF2 με θέμα “Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2), στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital) στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών περιόδου 2021-2025”, τα χρονοδιαγράμματα επικαιροποιούνται ως ακολούθως:

  1.  Τεύχη “5G Coverage along Transport Corridors”, “5G for Smart Communities”, “Backbone networks for pan-European cloud federations”, “Backbone connectivity for Digital Global Gateways”, “Operational Digital Platforms for transport and energy infrastructures across the EU”  2. Τεύχος “European Quantum Communication Infrastructure”.   3. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ Η/ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ.

    ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην υπ. αριθμ. 14253/15.02.2023 Εγκύκλιο της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και του Σχεδιασμού  (ΕΥΣΣΑΕ)

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.