Στις 8 Απριλίου 2016 κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τα ακόλουθα Προγράμματα Εργασιών του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»:

  1. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1775/31.3.2016.
  2. Αναθεωρημένο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1966/7.4.2016.
  3. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016 για δράσεις με συνέργεια μεταξύ των τομέων Μεταφορών και Ενέργειας / C(2016) 1778/31.3.2016.

Για να υπάρξει έγκαιρος και αποτελεσματικός προγραμματισμός για την επιλογή των δράσεων που θα υποβληθούν στο CEF, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, μέχρι 27 Μαΐου 2016:

  • κατάλογο μελετών / έργων που έχουν το απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας, για την διεκδίκηση μέρους των διαθέσιμων για τα 28 Κ-Μ πόρων, καθώς και
  • προγραμματισμό ώριμων έργων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, με τα αντίστοιχα αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και πληρωμών ανά έτος, για τη δημιουργία αποθέματος έργων, με στόχο τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το Ταμείο Συνοχής του CEF.

 

Σχετικά αρχεία

Προετοιμασία προτάσεων έργων CEF Μεταφορών 2016 (2 Mb)

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1775 (43 Kb)

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών - Παράρτημα (236 Kb)

Αναθεωρημένο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών / C(2016) 1966 (56 Kb)

Αναθεωρημένο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2016, τομέας Μεταφορών - Παράρτημα (587 Kb)

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016 για δράσεις με συνέργεια μεταξύ των τομέων Μεταφορών και Ενέργειας / C(2016) 1778 (44 Kb)

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2016 για δράσεις με συνέργεια μεταξύ των τομέων Μεταφορών και Ενέργειας - Παράρτημα (57 Kb)

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.